Enköpings-Posten's logotype

Enköpings-Posten

Local News · Enköping, Sweden

Mobil

Materialspecifikation mobil

Mobil
Nedan följer de format som finns som standard på våra nyhetssiters mobilversioner. Annonspositionerna på mobilsiterna visas i bredden 320 px. Men eftersom många mobilskärmar idag har så kallade högdensitetsskärmar kan upplösningen på pixelbaserade annonser till mobilannonserna med fördel dubblas för att bibehålla skärpa på moderna mobilskärmar. Exempel: Mobil Panorama Double levereras/produceras i 640x240 px istället för 320x120 px. Man behöver dock inte leverera material i båda storlekarna. Mobil Panorama Double
Formatet är 320px brett och 160px högt. Det kan synas i samtliga annonspositioner på mobilsajterna.
Dimensioner: 640×320/320×160
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 160kB (80kB)

Mobil Panorama Large

Formatet är 320px brett och 320px högt. Det kan synas i samtliga annonspositioner på mobilsajterna.
Dimensioner: 640×640/320×320
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 160kB (80kB)
Mobil Take Over
Formatet är 320px brett och 480px högt. Det kan synas i samtliga annonspositioner på mobilsajterna.
Dimensioner: 640×960/320×480
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 160kB (80kB)

Mobil Swipe

Mobil Swipe är ett interaktivt format som har upp till 10 separata material fördelat på varsin slide. Varje material kan ha varsin unik länkning. Swipen kan konfigureras till att autosnurra eller att endast påverkas av användarens svepningar.Vi kan mäta indviduella klick per sida och även ett totalt antal svepinteraktioner på den aktuella annonsen.Formatet på varje material är 320px brett och 320px högt.
Dimensioner: 640×640 (320×320)
Filformat: JPG/PNG/GIF
Filstorlek: Max 150kB per material

Mobil Helsida
Helsidan är ett stort format med spänner över hela skärmen. Helsidor går endast med en exponering per unik besökare.
Dimensioner: 640x960
Filformat: JPG/PNG/GIF
Filstorlek: Max 250 kb
Färdigt material
Vi tar emot färdigt material i JPG, PNG, GIF ochHTML5-annonser.Viktigt! Google Chrome och Mozilla Firefox harvalt att automatiskt pausa alla Flash-annonserdirekt vid inladdning, något vi inte kan kommarunt och kan inte ta emot swf-filer.
Inlämningstider
Beroende på om annonsen ska produceras av Digital Produktion eller om den levereras färdigthar vi två olika inlämningstider. När Digital Produktion ska producera bannern är senaste inlämningstid två arbetsdagar före startdatum.Vid inlämning av färdig banner är senaste inlämningstid kl 12.00 arbetsdagen innan startdatum.Materialet/bannern mailas till digital.material@ntm.eu med ämnesradenformulerad enligt följande: Startdatum –Företagsnamn – Site – ev. OrdernummerEx. 2015-05-05 – Företaget AB – nt.se –0001234567-89

Allmäna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.
Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.
Reklamskatt är inräknad i annonspriset.
Eventuell reklamation av annonsinförande skall
ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit införd
i tidningen.
Tidningens ansvar för eventuella fel i en annons
är begränsat till högst annonskostnaden. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande
ansvaras ej.
Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatum
om ej annat överenskommes.
Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgift
och lagstadgad dröjsmålsränta.
Annullering av annonser till Enköpings-posten kan ske till och med
klockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.
Övriga tidningar tre arbetsdagar före införingsdag klockan 15.00
Senare avbokning kan i undantagsfall medges.
Därvid debiteras 25 procent av annonsens pris
enligt prislista.
Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning
avböja annonser. Innehållet i annonsen ska
uppfylla TU:s gällande regler.
Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett
hastigt påseende kunna skilja mellan Enköping-postens redaktionella innehåll och annonsbilagor.
Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt
framgår att det är fråga om reklam och det ska
också framgå vem som är avsändare.
Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig
från Enköping-postens redaktionella material.
Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och
sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout
oavsett format ska märkas på samtliga sidor.
Rena annonssidor undantagna.
Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla
redaktionellt material ska alltid föreläggas Enköping-postens före tryckning. Annonsmärkning ska
utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU.
"ANNONS Hela denna bilaga är en annons från
XXXX ANNONS"
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.
Samtliga priser exkl moms.
Enköping-postens förbehåller sig rätten att
göra ändringar i priser och utbud
Click the button on products to create an inquiry