Enköpings-Posten's logotype

Enköpings-Posten

Local News · Enköping, Sweden

Mobil och desktop material specifikation

Dimensioner och filstorlekar
Vi använder oss av IAB Sveriges rekommenderadeannonsstorlekar för displayannonsering.
DesktopPanorama
Panorama är en enhet som är 980 pixlar bred och återfinns i regel på två ställen per site; överst och en bit ner i flödet.
Dimensioner: 980×240/980×360/980×480
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Max filstorlek: 980x120 80kB980x240 120kB980x360 180kB980x480 240kB Outsider
Outsider är ett avlångt, vertikalt format som finns på en till två positioner per site. I de fall det finns två positioner är en statisk överst i den högra spalten och en längst ned som, vid scroll, fäster i överkanten på webbläsarfönstret.
Dimensioner: 250×600/250×800
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 150kB Widescreen
Widescreen är ett näst intill kvadratiskt format som återfinns dels i högerspalten på sidan och även en bit ner på siten. Detta mindre format lämpar sig väl för profilannonsering eller annonser med korta, koncisa budskap.
Dimensioner: 250×240
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 80kB
Artikelbanner
Artikelbannern syns mellan ingressen och brödtexten på artikelsidor och följer IAB Sveriges standardmått för Modul.
Dimensioner: 468×120/468×240
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 100kB
Helsida
Helsidan är ett stort format med spänner över hela skärmen. Helsidor går endast med en exponering per unik besökare.
Dimensioner: 1920x1080
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 250 (80kB)
Scribble
Scribble-annonser syns i ett särskilt liveflöde påutvalda artiklar. Då detta flöde går live på både desktop och mobil samtidigt produceras dessa i två format; en för desktop och en för mobil. Annonsen syns sedan vart 6e inlägg i liveflödet. Scribble desktopDimensioner: 980 x 240 px (skalas ned för att passa flödets bredd)
Max. filvikt: 120 kB Scribble mobilDimensioner: 640 x 160 px skalas ned till 320 x80 px för att passa.

Inlämning av material

Färdigt material skall vara inlämnat till oss senast 12.00 arbetsdagen innan kampanjstart. Sena inlämningar prioriteras ned vid tidsbrist. Allt färdigt material skickas in via mail till digital.material@ntm.eu. Om filen är för tung för mail rekommenderar vi främst att man ser över materialet och försöker sänka filstorleken. Och i andra hand att materialet laddas upp på en fillämnartjänst likt Wetransfer/Sprend.

Vilka filformat?

Material till produktion bör vara av högupplöst natur och i isolerbara delar. Till exempel lösa bilder eller en PDF genererad från högupplöst material. Bildfiler utan lagerdata (JPG/PNG/GIF) kan vi inte producera från om formatet eller designen ska ändras väsentligt. Vi kan i vissa fall beskära sådana filer att passa. Men förbehåller oss rätten att be om bättre ursprungsmaterial där vi anser det nödvändigt.

JPG / PNG / GIF

Statiska annonser eller annonser med enklare animering (tänk sidväxling) bör levereras i något av bildformaten JPG, PNG, eller GIF.

HTML

Avancerade annonser med antingen avancerad animering eller någon form av interaktivitet levereras i HTML-format. Antingen som en zip-fil med samtliga resurser eller i en enkel HTML-fil (förutsatt att samtliga resurser finns tillgängliga i den filen).För produktion av avancerade annonser tillkommer en produktionskostnad. Närmare bestämt 495 kr för första materialet därefter 195 kr per material på samma order.

Tredjepartstagg

I vissa fall vid användning av iframes måste parametrarna "id" och "name" vara unikt definierade. Annonsen får under inga omständigheter anropa "document.write" utanför den iframe som den laddats i. En tredjepartstagg möjliggör byte av material utan vår inblandning, vidare kan oberoende statistik från kampanjen ofta fås av tredjepartsleverantören.

Video i displayannonser

Video får autostarta men ska tillhandahålla kontroller som paus och volym vid mouseover. Ljud får endast startas efter en aktiv handling som till exempel mouseover eller klick. Det måste även finnas en stoppknapp för ljudet.

Produktion:

Vi har möjlighet att hosta större videofiler till annonsering. Dock har vi ingen möjlighet att klippa i video. Därför måste videoproduktioner vara färdiga för annonsering när de skickas in till oss.

Färdigt:

Videofilen i färdiga annonser måste ligga hostad på extern tjänst och laddas in asynkront. Den får inte vara inbäddad i annonsen.

Materialspecifikation mobil

MobilNedan följer de format som finns som standard på våra nyhetssiters mobilversioner. Annonspositionerna på mobilsiterna visas i bredden 320 px. Men eftersom många mobilskärmar idag har så kallade högdensitetsskärmar kan upplösningen på pixelbaserade annonser till mobilannonserna med fördel dubblas för att bibehålla skärpa på moderna mobilskärmar. Exempel: Mobil Panorama Double levereras/produceras i 640x240 px istället för 320x120 px. Man behöver dock inte leverera material i båda storlekarna. Mobil Panorama DoubleFormatet är 320px brett och 160px högt. Det kan synas i samtliga annonspositioner på mobilsajterna.Dimensioner: 640×320/320×160Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/TredjepartsskriptFilstorlek: Max 160kB (80kB)

Mobil Panorama Large

Formatet är 320px brett och 320px högt. Det kan synas i samtliga annonspositioner på mobilsajterna.Dimensioner: 640×640/320×320Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/TredjepartsskriptFilstorlek: Max 160kB (80kB) Mobil Take OverFormatet är 320px brett och 480px högt. Det kan synas i samtliga annonspositioner på mobilsajterna.Dimensioner: 640×960/320×480Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/TredjepartsskriptFilstorlek: Max 160kB (80kB)

Mobil Swipe

Mobil Swipe är ett interaktivt format som har upp till 10 separata material fördelat på varsin slide. Varje material kan ha varsin unik länkning. Swipen kan konfigureras till att autosnurra eller att endast påverkas av användarens svepningar.Vi kan mäta indviduella klick per sida och även ett totalt antal svepinteraktioner på den aktuella annonsen.Formatet på varje material är 320px brett och 320px högt.Dimensioner: 640×640 (320×320)Filformat: JPG/PNG/GIFFilstorlek: Max 150kB per material Mobil HelsidaHelsidan är ett stort format med spänner över hela skärmen. Helsidor går endast med en exponering per unik besökare. Dimensioner: 640x960Filformat: JPG/PNG/GIFFilstorlek: Max 250 kb Färdigt materialVi tar emot färdigt material i JPG, PNG, GIF ochHTML5-annonser.Viktigt! Google Chrome och Mozilla Firefox harvalt att automatiskt pausa alla Flash-annonserdirekt vid inladdning, något vi inte kan kommarunt och kan inte ta emot swf-filer.InlämningstiderBeroende på om annonsen ska produceras av Digital Produktion eller om den levereras färdigthar vi två olika inlämningstider. När Digital Produktion ska producera bannern är senaste inlämningstid två arbetsdagar före startdatum.Vid inlämning av färdig banner är senaste inlämningstid kl 12.00 arbetsdagen innan startdatum.Materialet/bannern mailas till digital.material@ntm.eu med ämnesradenformulerad enligt följande: Startdatum –Företagsnamn – Site – ev. OrdernummerEx. 2015-05-05 – Företaget AB – nt.se –0001234567-89

Allmäna villkor och upplysningar

Allmäna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.
Reklamskatt är inräknad i annonspriset.
Eventuell reklamation av annonsinförande skall ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit infördi tidningen.
Tidningens ansvar för eventuella fel i en annonsär begränsat till högst annonskostnaden. Förskada på grund av uteblivet eller felaktigt införandeansvaras ej.
Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatumom ej annat överenskommes.
Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgiftoch lagstadgad dröjsmålsränta.
Annullering av annonser till Enköpings-posten kan ske till och medklockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.
Övriga tidningar tre arbetsdagar före införingsdag klockan 15.00
Senare avbokning kan i undantagsfall medges. Därvid debiteras 25 procent av annonsens prisenligt prislista.
Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning avböja annonser. Innehållet i annonsen ska uppfylla TU:s gällande regler.
Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan Enköpings-postens redaktionella innehåll och annonsbilagor. Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam och det ska också framgå vem som är avsändare. Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig från Enköpings-postens redaktionella material.Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout oavsett format ska märkas på samtliga sidor.Rena annonssidor undantagna. Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla redaktionellt material ska alltid föreläggas Enköping-postens före tryckning. Annonsmärkning ska utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU. "ANNONS Hela denna bilaga är en annons från XXXX ANNONS".
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.Samtliga priser exkl moms. Enköpings-posten förbehåller sig rätten att göra ändringar i priser och utbud.

Mobil och desktop

Click the button on products to create an inquiry