Enköpings-Posten's logotype

Enköpings-Posten

Local News · Enköping, Sweden
Kundbilaga

Kundbilaga

Other
Kan din berättelse vara ett verktyg för att nå framgång?
InsertMedia producerar komersiella kundtidningar och innehåll för både print och digitala plattformar. Vi levererar helheten från frilans skribenter och fotografer till produktionsbyrå och design.
Ibladning i Upsala Nya Tidning
Att gå som bilaga i en dagstidning är en säker distributionsform
och genererar höga observationsvärden. Mottagarna är vana
läsare som betalar för att få sin tidning. Eftersom UNT också
ingår i NTM koncernen finns möjlighet att synas i flera intressanta
dagstidningar.
Distribution
Det går alldeles utmärkt att komplettera ibladning i UNT med en
riktad distribution. Vi hjälper dig att nå ut till din målgrupp vare
sig det handlar om medlemmar, kunder, personal eller allmänhet.
Format
Beroende på vad som passar kunden bäst jobbar vi med tabloid,
magasin eller digitalt format.
Produktion
Med produktion menas skrivandet av texter, formgivning, redigering
och originalarbete. Allt ingår i ert pris tillsammans med tryck
och distribution. En projektgrupp sätts samman där du som kund
ingår och får godkänna produkten.
Annonsförsäljning
Vi hjälper er med annonsförsäljningen. Förutom att annonsörerna
är med och finansierar projektet förstärker de ert budskap. De tillför
även tempo i tidningen som är viktigt för läsupplevelsen.
Click the button on products to create an inquiry