Enköpings-Posten's logotype

Enköpings-Posten

Lokaal Nieuws · Enköping, Sweden

Desktop

Desktop material specifikation

Dimensioner och filstorlekar
Vi använder oss av IAB Sveriges rekommenderadeannonsstorlekar för displayannonsering.
DesktopPanorama
Panorama är en enhet som är 980 pixlar bred och återfinns i regel på två ställen per site; överst och en bit ner i flödet.
Dimensioner: 980×240/980×360/980×480
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Max filstorlek: 980x120 80kB980x240 120kB980x360 180kB980x480 240kB Outsider
Outsider är ett avlångt, vertikalt format som finns på en till två positioner per site. I de fall det finns två positioner är en statisk överst i den högra spalten och en längst ned som, vid scroll, fäster i överkanten på webbläsarfönstret.
Dimensioner: 250×600/250×800
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 150kB Widescreen
Widescreen är ett näst intill kvadratiskt format som återfinns dels i högerspalten på sidan och även en bit ner på siten. Detta mindre format lämpar sig väl för profilannonsering eller annonser med korta, koncisa budskap.
Dimensioner: 250×240
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 80kB
Artikelbanner
Artikelbannern syns mellan ingressen och brödtexten på artikelsidor och följer IAB Sveriges standardmått för Modul.
Dimensioner: 468×120/468×240
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 100kB
Helsida
Helsidan är ett stort format med spänner över hela skärmen. Helsidor går endast med en exponering per unik besökare.
Dimensioner: 1920x1080
Filformat: JPG/PNG/GIF/HTML/Tredjepartsskript
Filstorlek: Max 250 (80kB)
Scribble
Scribble-annonser syns i ett särskilt liveflöde påutvalda artiklar. Då detta flöde går live på både desktop och mobil samtidigt produceras dessa i två format; en för desktop och en för mobil. Annonsen syns sedan vart 6e inlägg i liveflödet. Scribble desktopDimensioner: 980 x 240 px (skalas ned för att passa flödets bredd)
Max. filvikt: 120 kB Scribble mobilDimensioner: 640 x 160 px skalas ned till 320 x80 px för att passa.

Inlämning av material

Färdigt material skall vara inlämnat till oss senast 12.00 arbetsdagen innan kampanjstart. Sena inlämningar prioriteras ned vid tidsbrist. Allt färdigt material skickas in via mail till digital.material@ntm.eu. Om filen är för tung för mail rekommenderar vi främst att man ser över materialet och försöker sänka filstorleken. Och i andra hand att materialet laddas upp på en fillämnartjänst likt Wetransfer/Sprend.

Vilka filformat?

Material till produktion bör vara av högupplöst natur och i isolerbara delar. Till exempel lösa bilder eller en PDF genererad från högupplöst material. Bildfiler utan lagerdata (JPG/PNG/GIF) kan vi inte producera från om formatet eller designen ska ändras väsentligt. Vi kan i vissa fall beskära sådana filer att passa. Men förbehåller oss rätten att be om bättre ursprungsmaterial där vi anser det nödvändigt.

JPG / PNG / GIF

Statiska annonser eller annonser med enklare animering (tänk sidväxling) bör levereras i något av bildformaten JPG, PNG, eller GIF.

HTML

Avancerade annonser med antingen avancerad animering eller någon form av interaktivitet levereras i HTML-format. Antingen som en zip-fil med samtliga resurser eller i en enkel HTML-fil (förutsatt att samtliga resurser finns tillgängliga i den filen).För produktion av avancerade annonser tillkommer en produktionskostnad. Närmare bestämt 495 kr för första materialet därefter 195 kr per material på samma order.

Tredjepartstagg

I vissa fall vid användning av iframes måste parametrarna "id" och "name" vara unikt definierade. Annonsen får under inga omständigheter anropa "document.write" utanför den iframe som den laddats i. En tredjepartstagg möjliggör byte av material utan vår inblandning, vidare kan oberoende statistik från kampanjen ofta fås av tredjepartsleverantören.

Video i displayannonser

Video får autostarta men ska tillhandahålla kontroller som paus och volym vid mouseover. Ljud får endast startas efter en aktiv handling som till exempel mouseover eller klick. Det måste även finnas en stoppknapp för ljudet.

Produktion:

Vi har möjlighet att hosta större videofiler till annonsering. Dock har vi ingen möjlighet att klippa i video. Därför måste videoproduktioner vara färdiga för annonsering när de skickas in till oss.

Färdigt:

Videofilen i färdiga annonser måste ligga hostad på extern tjänst och laddas in asynkront. Den får inte vara inbäddad i annonsen.

Allmäna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.
Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.
Reklamskatt är inräknad i annonspriset.
Eventuell reklamation av annonsinförande skall
ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit införd
i tidningen.
Tidningens ansvar för eventuella fel i en annons
är begränsat till högst annonskostnaden. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande
ansvaras ej.
Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatum
om ej annat överenskommes.
Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgift
och lagstadgad dröjsmålsränta.
Annullering av annonser till Enköpings-posten kan ske till och med
klockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.
Övriga tidningar tre arbetsdagar före införingsdag klockan 15.00
Senare avbokning kan i undantagsfall medges.
Därvid debiteras 25 procent av annonsens pris
enligt prislista.
Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning
avböja annonser. Innehållet i annonsen ska
uppfylla TU:s gällande regler.
Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett
hastigt påseende kunna skilja mellan Enköpings-postens redaktionella innehåll och annonsbilagor.
Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt
framgår att det är fråga om reklam och det ska
också framgå vem som är avsändare.
Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig
från Enköpings-postens redaktionella material.
Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och
sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout
oavsett format ska märkas på samtliga sidor.
Rena annonssidor undantagna.
Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla
redaktionellt material ska alltid föreläggas Enköping-postens före tryckning. Annonsmärkning ska
utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU.
"ANNONS Hela denna bilaga är en annons från
XXXX ANNONS"
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.
Samtliga priser exkl moms.
Enköpings-posten förbehåller sig rätten att
göra ändringar i priser och utbud
Klik de knop om navraag te doen