Logotyp för Enköpings-Posten

Enköpings-Posten

Lokalnyheter · Enköping, Sweden

Materialspec. Print

Materialinlämning
Använd den här direktlänken till inlämningssystemet när du skickar in ditt material till din redan bokade annons: Materialinlämning
När vi ska göra din annons Manus och bilder till din annons ska lämnas i samband med bokning eller senast klockan 15.00 tre arbetsdagar före införingsdag om du vill ha korrektur på din annons. Materialet skickar du till produktion@corren.se. I ämnesraden skriver du införingsdag_företagsnamn_ordernummer.
Färdigt material till tidning eller bilaga För att annonsen ska komma med i tidningen på önskad dag ska den skickas till oss senast klockan 11.00 en arbetsdag före införingsdag (för bilagor och gratistidningar gäller särskilda tider beroende på när den trycks). I utskickade bokningsmail anges den deadline tid som gäller för din annons. En färdig annons skickas till oss som en pdf eller eps via utskickad bokningslänk eller via vår annonsinlämning – Lämna ditt färdiga material här, längst ned i vänsterspalten på denna sida.
Att tänka på när du skickar publiceringsfärdig annons Här följer de viktigaste sakerna att tänka på för att annonsfilen ska fungera rent tekniskt och tryckresultatet ska bli bra. Dokumentytan i den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm). Kund ansvarar för kvalitetsförluster om insänd annons måste skalas till bokat mått. Inga skärmärken ska finnas. Bilder bör ha en upplösning på minst 150 ppi. Bilder och objektgrafik bör inte ha en högre färgmängd än 240 % (summan av de fyra färgerna CMYK i mörkaste punkten) för att undvika smetiga och otydliga bilder. Färgrymd i annonsen ska vara CMYK. Filer som innehåller RGB fungerar tekniskt men konvertering till CMYK sker automatiskt av oss och felaktigheter i färgnyanser kan inträffa. Kund ansvarar för färgavvikelser som uppstår vid konvertering. Texter ska sättas med ett typsnitt som sedan inkluderas i filen, alternativt att texten vektoriseras. Även grafiska element som cirklar och linjer bör vara vektorgrafik. Svart text bör vara 100 % svart för att undvika misspass vid tryck. Var uppmärksam på negativ text på flerfärgad bakgrund då det vid misspass kan göra texten oläslig. Teckensnittets grad bör inte vara under 8 pkt. Kontrollera att annonsen inte har övertryck på vit och ljus text mot färgad bakgrund. Filformat som fungerar är pdf eller eps. Tänk på att en eps från Photoshop inte fungerar bra. Generellt bör annonser produceras i InDesign eller Illustrator från Adobe eller QuarkXpress. Annonser som byggts i bildhanteringsprogram som Photoshop blir inte bra då de saknar vektorgrafik. Mer info om t ex ICC-profiler finns på http://www.dagspress.se/annonsmaterial

Allmänna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.
Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.

Reklamskatt är inräknad i annonspriset.

Eventuell reklamation av annonsinförande skall
ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit införd
i tidningen.

Tidningens ansvar för eventuella fel i en annons
är begränsat till högst annonskostnaden. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande
ansvaras ej.

Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatum
om ej annat överenskommes.

Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgift
och lagstadgad dröjsmålsränta.

Annullering av annonser till UNT kan ske till och med
klockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.
Övriga tidningar tre arbetsdagar före införingsdag klockan 15.00

Senare avbokning kan i undantagsfall medges.
Därvid debiteras 25 procent av annonsens pris
enligt prislista.

Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning
avböja annonser. Innehållet i annonsen ska
uppfylla TU:s gällande regler.

Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett
hastigt påseende kunna skilja mellan Upsala Nya
Tidnings redaktionella innehåll och annonsbilagor.
Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt
framgår att det är fråga om reklam och det ska
också framgå vem som är avsändare.
Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig
från Upsala Nya Tidnings redaktionella material.
Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och
sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout
oavsett format ska märkas på samtliga sidor.
Rena annonssidor undantagna.
Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla
redaktionellt material ska alltid föreläggas Upsala
Nya Tidning före tryckning. Annonsmärkning ska
utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU.
"ANNONS Hela denna bilaga är en annons från
XXXX ANNONS"
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.
Samtliga priser exkl moms.
AB Upsala Nya Tidning förbehåller sig rätten att
göra ändringar i priser och utbud

Enköpings-Posten

Enköpings-Posten specialplaceringar

Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan